Wie we zijn

(drs) Tanja de Jonge (RA RO EMIA CIA)

Consultant, Auditor en Toezichthouder / PhD kandidaat Nyenrode Business Universiteit

Specialisaties: Maatschappelijk Verantwoordelijk Organiseren (MVO) / Duurzaamheid; Programmamanagement; Strategie & Organisatie; Bedrijfvoering; Governance; Kwaliteitsmanagement

PhD: onderzoek naar stakeholdergeörienteerde organisaties. Wat onderscheidt hen van traditionele organisaties? In mijn onderzoek maak ik gebruik van discoursethiek (Habermas). Wat betekent het centraal stellen van dialoog en consensus voor governance en management van een organisatie?

Voor volledig profiel: LinkedIn / CV (januari 2017)

Tanja over Tanja: “Vanuit een betrokken en positief kritische houding begeleid ik organisaties in hun ontwikkeling naar het zijn van een toekomstbestendige speler in hun netwerk. Toekomstbestendig houd voor mij in dat een organisatie beseft en inspeelt op belangen van haar stakeholders. Vanuit dit vertrekpunt vraag ik het management om een bestendige lijn vanuit missie en visie door te vertalen naar strategie, structuur en cultuur tot in de processen en dagelijkse activiteiten. Mijn expertises management control, social responsibility (MVO), bedrijfsvoering en auditing komen samen in mijn dienstverlening. Ik ben zowel inzetbaar voor brede organisatieonderzoeken als voor specifieke onderwerpen en thema’s van bedrijfsvoering en processen.

Naast begeleiding ondersteun ik organisaties ook door het uitvoeren van interne audits of voorbereidend werk voor externe audits op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid (ISO26000), kwaliteitsmanagement (ISO9000) en verslaggeving.

Zowel profit als non-profit organisaties hebben mijn interesse, zolang ik maar met een maatschappelijk vraagstuk aan de gang mag.”